VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE

In 2008 tijdens de crisis zagen we als studenten een enorme hoeveelheid aan leegstaande kantoren. Gebouwen die niet pasten bij de vraag. Gebouwen zonder verhaal. Plekken waar niemand van hield.

Geïnspireerd door lego en de evolutie in de natuur ontstond er een droom: het RE:BORN maken van de gebouwde omgeving. Een die uitgaat van functievrij vastgoed: vrijheid voor de toekomst. De afgelopen meer dan 12 jaar waren we eerst studenten met een visie, vervolgens adviseur, toen ontwikkelaar en nu ontwikkelende beleggers. We gaan door totdat we de hele keten kunnen beïnvloeden, en zo onze visie geheel tot uiting kunnen brengen in de praktijk.
De behoeften van zorg, onderwijs, wonen en werken zijn vandaag anders dan 12 jaar geleden. En morgen zullen ze ook niet hetzelfde zijn. RE:BORN herontwikkelt daarom verouderd en leegstaand vastgoed naar gebouwen en gebieden die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderend gebruik.
Een kantoor kan in de toekomst veranderen in meerdere wooneenheden, een publieke ruimte of tijdelijke oplossing. Het gebouw blijft, de functie verandert. Verdwijnt het gebouw? Dan blijft er een grondstoffenbank over en kunnen de materialen opnieuw worden ingezet. Maar we gaan verder dan ontwikkelen alleen. Door de nieuwste technologie weten we hoe onze gebruikers hun gebouwen willen gebruiken, en spelen we steeds beter in op de vraag. We beschouwen ze als mede-eigenaars en betrekken ze bij de realisatie. Zo gaan we een langdurige en duurzame relatie met ze aan.
Om dit te kunnen ontwikkelden wij onze RE:COMMANDMENTS; principes die gebruikers en gebouwen in staat stellen door de tijd heen optimaal te functioneren. Voor de lange termijn. En dat betaalt zich niet alleen uit in harde munten, maar ook in tevreden, gezonde, productieve gebruikers die zich eigenaar voelen van hun duurzame omgeving.RE:BORN

DYNAMISCH

DIERBAAR

DUURZAAM