Functie-dynamisch vastgoed

Onze gebouwen zijn zowel juridisch als technisch adaptief en daarmee functievrij.

Momenteel hebben we op basis van deze visie 150.000 m2 aan vastgoed in ontwikkeling. Enerzijds zijn dat risicodragende ontwikkelingen voor ons eigen beleggingsfonds, anderzijds voor de verkoop. Daarnaast ontwikkelen we voor derden binnen voornamelijk zorg & onderwijs.